Pagina principala english|
Compania  |  Ştiri - Comunicate  |  Locaţii  |  Conferinte  |  Newsletter  |  Carieră
 
Servicii
Credit Risk Services
Soluţii de Marketing
People Solutions
Managementul Creanţelor
Consultanţă în Management
Politica de Confidenţialitate pentru servicii de Business Information
Printeaza    Trimite e-mail

Politică de confidenţialitate

S.C. ICAP Romania Business Information Services and Consultants S.R.L („ICAP”) este dedicată protejării confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal ale: (i) clienţilor / potenţialilor clienţi ai săi (persoane fizice); (ii) persoanelor fizice indicate ca persoane de contact pentru scopuri de afaceri sau reprezentanţi legali pentru societăţi; (iii) persoanelor fizice care deţin calităţi de acţionari, administratori ai societăţilor incluse în bazele de date ale ICAP.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie cu privire la o persoană fizică identificată ori la o persoană fizică identificabilă direct sau indirect.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
ICAP colectează si prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal despre dumneavoastră, după caz:  nume şi prenume; data şi locul naşterii; cetăţenie; loc de muncă; adresă profesională; calitate/poziţie/participaţie în societăţi; datele de la care sunt prezenţi în societăţi.

Toate datele cu caracter personal menţionate în această Politică vor fi colectate şi ulterior prelucrate de ICAP numai în măsura în care va fi necesar pentru ca ICAP să-şi îndeplinească scopurile de prelucrare menţionate în această Politică.

Scopurile prelucrării
ICAP colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii şi informaţii de risc de creditare despre societăţi; (ii) furnizarea de informaţii de afaceri şi financiare despre societăţi; (iii) furnizarea către clienţi de cataloage on-line de afaceri şi detalii de contact pentru societăţi;  (iv) încheierea de contracte şi executarea corespunzătoare a drepturilor şi obligaţiilor legale şi contractuale ale ICAP rezultate din contractele încheiate cu clienţii săi; (v) reclamă, marketing şi publicitate.

Categorii de destinatari
Pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri menţionate mai sus, ICAP poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali ai ICAP; alte societăţi din grupul ICAP.

Drepturi privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
În conformitate cu, şi în condiţiile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dumneavoastră aveţi dreptul de acces şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră, dreptul de opoziţie, pentru motive întemeiate legitime, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în afară de cazul în care legea prevede altfel, şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptată prin mijloace automate. Vă puteţi exercita aceste drepturi prin depunerea unei solicitări scrise, datate şi semnate adresate către ICAP, la următoarea adresă: bi@icap.ro, ICAP Romania, Global City Business Park, Şoseaua Bucuresti-Nord nr. 10, Cladirea O21, et. 4, Voluntari, Ilfov, în atenţia Doamnei Diana Panait. De asemenea, aveţi dreptul a vă adresa instanţei de judecată dacă aveţi nemulţumiri în legătură cu modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate.

Transfer internaţional
Pentru realizarea unuia sau mai multora dintre scopurile menţionate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către Grecia unde este situată compania-mamă a ICAP.

Informaţii generale
ICAP poate actualiza această Politică în mod periodic, iar versiunea curentă va fi facută disponibilă pe pagina de Internet a ICAP, la următoarea adresă:  www.icap.ro. Dacă aveţi orice întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau cu privire la aplicarea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi în scris la urmatoarea adresă:  bi@icap.ro, ICAP Romania, Global City Business Park, Şoseaua Bucuresti-Nord nr. 10, Cladirea O21, et. 4, Voluntari, Ilfov , în atenţia Doamnei Diana Panait.

Caută
Vizitaţi lumea informaţiilor de afaceri creată de ICAP, şi descoperiţi cum poate aceasta contribui la succesul afacerii dumneavoastră!
Global City Business Park
Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 10, Cladirea O21, etaj 4
Voluntari, ILFOV - Romania
Tel: +40 21 206 24 60
E-mail: icap@icap.ro
 
Politica de Confidenţialitate  |  Broşuri  |  Harta Site
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved